Részvételi szabályzat

A Harisnyás Pippi75 kreatív pályázat
részvételi szabályzata

A pályázat elnevezése: KERESSÜK MEG EGYÜTT PIPPI NÉNIT!

A játék szervezői: Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. Tel: (+36) 341-3849, e-mail: titkarsag@mszinhaz.hu, honlap: www.magyarszinhaz.hu),
Móra Kiadó Zrt. (1066 Budapest, Jókai u. 6. Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: (+36) 1 320-4740 e-mail: mora@mora.hu honlap: www.mora.hu), Central Médiacsoport Zrt. (Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. E-mail: info@centralmediacsoport.hu honlap: www.centralmediacsoport.hu) – továbbiakban Szervezők.

1. Részvételi feltételek
1.1. A Játékban kizárólag az 5. pontban megadott korosztály vehet részt. A Szervezők által szervezett Játékban kizárólag azon természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, akinek törvényes képviselője, iskolai csapat esetén témavezető tanára jelen Játékszabályzatnak megfelelően a regisztrációt elvégzi, a Játékhoz kapcsolódóan elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a pályázatot a Szervezőkhöz eljuttatja.
1.2. Egy Játékos több pályaművel is részt vehet a Játékban
1.3. A beküldött pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek. Azok a pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékban nem vehetnek részt, azokat a Szervezők automatikusan visszautasítják.
1.4. A Játékban történő részvétel önkéntes. A Játékba lépéssel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban, az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint a Facebook által előírt felhasználói előírásokban meghatározott valamennyi feltételt.

2. Regisztráció a pályázatban való részvételre
Szervezők legfeljebb 5 fős csoportok nevezését várják. A Játékban a pályázati idő alatt bármikor be lehet kapcsolódni a regisztrációs lap kitöltésével.
A beküldött pályázatokat csak szülő/gondviselő vagy osztályfőnök által kitöltött és elküldött regisztrációs lappal együtt érvényesek. A regisztrációs lap beküldhető a lebonyolító honlapján keresztül: www.magyarszinhaz.hu/harisnyaspippi/75
A regisztráció beérkezéséről Lebonyolító visszaigazolást küld e-mailben.

3. A Játék lebonyolítója a Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. Tel: (+36) 341-3849, e-mail: titkarsag@mszinhaz.hu, honlap: www.magyarszinhaz.hu)

4. A Játék időtartama: 2020. 10. 01. – 2020.10. 22.
Aki a Játék véghatáridejét követően küldi el pályázatát, az nem vesz részt a játékban.

5. Díjazott kategóriák:
1. korcsoport: általános iskola 1-2. osztálya
2. korcsoport: általános iskola 3-4. osztálya

6. Nyeremények és nyertesek:
Az alábbi nyereményeket korcsoportonként biztosítjuk a nyertes vagy nyertes csapat számára:
6.1. Fődíjak:
A Móra Könyvkiadó által felajánlott 30 000 Ft értékű könyvcsomag
A Pesti Magyar Színház által felajánlott 15.000 Ft értékű színházjegy vásárlási utalvány, amely a 2020/2021-es évad előadásaira váltható be.

6.2. Közönségdíjak:
A közönség által megszavazott Játékos számára korcsoportonként 5.000 Ft értékű „Pippis” ajándékcsomag.

6.3. A Nosalty.hu 1-1 különdíjat ajánl fel mindkét kategóriában annak a csapatnak, akik megsütik Harisnyás Pippi kedvenc gyömbéres süteményét, lefotózzák és elküldik a szerkesztoseg@nosalty.hu címre! A különdíjat a szerkesztőség ítéli oda, a beérkezett fotókból választják ki kategóriánként a legjobbakat. Segítségként a recept itt található: https://www.nosalty.hu/recept/pepparkakor-sved-gyomberes-suti

6.4. A beküldött pályázatokat az erre a célra felkért zsűri értékeli és pontozza.
A Játék során az a Játékos részesül az egyes korcsoport kategóriáinak fődíjaiban, akik elnyerik a zsűri legtöbb szavazatát, egyben megfelelnek a részvételi követelményeknek és a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételnek.
Korcsoportonként az a Játékos részesül a különdíjban, aki a facebookra feltöltött pályázatok közül a közönségtől a legtöbb „tetszik” vagy „imádom” jelölést kapja.
A nosalty.hu különdíjában korcsoportonként azon 1-1- Játékos részesül, akik a nosalty.hu által kiírt feladatot a legjobban végrehajtják. Erről a díjat kiíró által felállított zsűri dönt.

7. Szerzői jog
7.1. Egy játékos akár több alkotással is pályázhat.
7.2. Szervezők tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Játékost, hogy a Játék tisztasága érdekében a pályázatban csak saját alkotásokkal vegyenek részt. Azt a Játékost, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a nyereményjátékból.

7.3. A jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotást küld el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy rajzával kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.
A rajz elküldésével a Játékos vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

7.4. A Játékos a művére a játék lebonyolítása érdekében és az ehhez szükséges terjedelemben ingyenes, időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervezők részére.
A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a pályaművet honlapjukon tárolják és közzé tegyék, a Játék lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos kommunikáció során az ehhez szükséges mértékben és ideig felhasználják.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
8.3.A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
8.4.A Szervezők jelen Játékszabályzatban meghatározott közönség szavazási kezdő napon és megjelölt időpontban a Facebook oldalán kialakított „Keressük meg Pippi nénit” elnevezésű mappába feltölti a beérkezett pályázatokat, a Játékos Szervezőkön kívüli személy általi azonosítására nem alkalmas sorszám használatával.

9. A játék menete:
9.1. A Játékba lépés a Regisztráció elküldését valamint jelen Játékszabályzat elfogadását jelenti.

9.2. Felhívás:
Sziasztok Barátaim!
Kalle nyomozó vagyok Svédországból és a segítségeteket szeretném kérni!
Megbízást kaptam Annikától és Tomitól, hogy kutassam fel régi barátnőjüket, a most 75 éves Harisnyás Pippit, aki több mint fél évszázada nyomtalanul eltűnt a Villekulla villából. Ti biztosan nálam sokkal jobban ismeritek Pippit, ezért adjatok tanácsot, merre induljak, merre vihette őt a sorsa, mivel foglalkozhatott, hol élhet, hogy nézhet most ki a néni?
Írjátok meg ötleteiteket – ja, hogy még nem tudtok írni? Sebaj, kérjétek meg szüleiteket, vagy tanárotokat, hogy nyomozzanak veletek, hiszen akár ötfős csoportokban is játszhattok – küldjétek el az irodámba, amit itt találtok: pippi75@mszinhaz.hu

Ha szeretnétek megnyerni a nosalty.hu által felajánlott nyereményt, készítsétek el a megadott recept alapján Harisnyás Pippi kedvenc gyömbéres süteményét, a Pepparkakort, írjátok meg, hogyan készítettétek el, fotózzátok le, és küldjétek el a megadott címre.

Segítségetekért cserében ígérem, hogy rendszeresen bejelentkezem a világ számos pontjáról, és elmesélem, hol tart a nyomozás! A legjobb ötleteket pedig ajándékokkal fogom díjazni!

10. A beadott pályázati művek tartalmi és formai megkötései:
10.1. A pályaművek tartalma leírás, rajzzal, fotóval illusztrálva. A leírás tartalmazza a javaslatot a nyomozás irányához, adjon választ azokra a kérdésekre, amik segítik a nyomozást, vagyis, hogy : merre vihette őt a sorsa, mivel foglalkozhatott, hol élhet, hogy nézhet most ki a néni? Továbbá tartalmazza annak indoklását is, hogy miért jutott a csoport erre a következtetésre. Csoportonként akár több pályamunka is elküldhető.
10.2. A pályamunkák elkészítéséhez szervezők pedagógiai segédanyagokat készítettek az iskolai csoportok, családi csapatok részére, amelyek segítenek feldolgozni a történetet, alkalmasak a főbb jellemvonások felállítására, melyek előirányozzák Harisnyás Pippi jövőjét. A segédanyagok letölthetők a lebonyolító weboldaláról: www.magyarszinhaz.hu/harisnyaspippi/75
10.3. A beadott pályázati művek formai követelménye:
Egy pályázati mű A/4-es méretben legfeljebb 2 oldalas lehet, melynek illusztrációja szabadon választott technikával készülhet (rajzolás, festés, fotózás, egyéb stb.)

11. Pályázatok beküldése:
A művek benyújtásának határideje: 2020. 10. 22.
Az elkészült pályamunkák(at) digitalizálva – szkennelve vagy fényképezve – elektronikus úton kell beküldeni az alábbi címre: pippi75@mszinhaz.hu.
A pályamű beérkezéséről Lebonyolító visszaigazolást küld e-mailben. A visszaigazolás nem jelenti automatikusan a zsűri befogadását.

12. Értékelés
12.1. A beküldött pályázatokat az erre a célra felkért zsűri értékeli és pontozza.
Pályaművek értékelése 2020. 10. 23-11.01. között történik.
12.2. A Szervezők ellenőrzik, hogy a beküldött pályázatok megfelelnek a jelen szabályzat feltételeinek, és a megfelelő pályázati műveket egy a Játék céljára létrehozott albumba gyűjtik.
12.3. Szervezők a közönségszavazásra bocsátott pályaműveket a jelen Játékszabályzatban meghatározott szavazási kezdő napon és megjelölt időpontban a Facebook oldalán kialakított „Keressük meg Pippi nénit” elnevezésű mappába feltöltik. A mappába feltöltött alkotásokra bárki szavazhat 2020. 10. 23-11.01. között. Az eredmények véglegesítésekor csak az ebbe a mappába érkező „tetszik” vagy „imádom” lájkok számítanak. A végeredményt a Szervezők a Játék eredményhirdetésének napján publikálják.
12.4. Korcsoportonként az a Játékos kap díjat, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott szavazási határidőn belül a legtöbb lájkot kapja a pályaművére.
12.5. Szervező vállalja, hogy a Facebook oldala házirendjének szabályai alapján moderálja a Játék során közzétett posztjai és a rajzokat tartalmazó mappák alá érkező kommenteket.

13. Eredményhirdetés:
13.1. Az eredményhirdetésre a lebonyolító facebook oldalán kerül sor egy erre az eseményre készített videóban. A videó közzétételének időpontja 2020. 11.02. 12:00 óra. A Szervezők a nyertes Játékost – a nyertes Játékos törvényes képviselőjét vagy témavezető tanárát – a hivatalos eredményhirdetés után email-ben is értesítik 5 munkanapon belül.
13.2. A Szervezők a Játék eredményét a Játék és az eredményhirdetés lezárulását követően a www.magyarszinhaz.hu, a www.mora.hu és a nosalty.hu oldalakon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos (csapat esetén minden tag) neve jelenik meg a nyertes személyhez fűződő jogainak és személyes adatainak védelme érdekében.

14. Nyeremények átvétele
14.1. A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a Játék lezárultát követő 30 napon belül jogosult. A nyeremény postai úton kerül átadásra.
14.2. Szervezők kizárhatják a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott személyes adatai ellentmondóak, nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Játékos vagy gondviselője téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
14.3. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők közzéteszik azon a Facebook oldalon, és honlapon ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.
15.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pont.).
15.3. A postai kézbesítés során keletkezett károkért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
15.4. A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Játékosok a Játék feltételeinek teljesítésével kinyilvánítják, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2020. 09.24.

Szervezők