Integritás

“A Pesti Magyar Színház elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében.

Mindezek érdekében megkezdte tevékenységének integritás alapú fejlesztését. A Pesti Magyar Színház elkötelezi magát a csalás és korrupció ellenes harc és az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.”

Budapest, 2019. május 01.

Dr. Zalán János, PhD, DLA – a Pesti Magyar Színház igazgatója

 

Az integritás-irányítási rendszer működtetését az integritás tanácsadó felügyeli és koordinálja.

Az integritás tanácsadó feladatait és jogosítványait az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A tanácsadó 2 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt bejelentésének fogadásáról, a kivizsgálás menetéről, valamint várható időtartamáról, mely maximum 30 nap lehet. A vizsgálat eredményéről az integritás tanácsadó a bejelentő által választott kommunikációs úton tájékoztatja a bejelentőt.

Azon bejelentések esetében, ahol csalás és/vagy korrupció gyanúja áll fenn az integritás tanácsadó haladéktalanul értesíti a Pesti Magyar Színház igazgatóját, illetve a Pesti Magyar Színház jogi képviselőjét az esetleges büntető feljelentések megtétele céljából.

Integritás tanácsadó:

A Pesti Magyar Színház integritás tanácsadójának neve és elérhetősége:
Név: Kósa Péter Zsigmond
E-mail: integritas@mszinhaz.hu
Telefon: +36 1/322-1040

Levelezési cím:
Pesti Magyar Színház
Integritás megjelöléssel “Sajátkezű felbontásra”
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

Integritás bejelentések
A Pesti Magyar Színháznál az integritási bejelentés az integritás tanácsadónak címezve szóban, vagy írásban: elektronikusan, az integritási bejelentések fogadására kialakított elektronikus: integritas@mszinhaz.hu címen, vagy postai úton, “Sajátkezű felbontásra” “Integritás” megjelöléssel, akár névtelenül is megtehető.

A bejelentések megtételéhez ajánlott, de nem kötelező az 1. számú Függelékben szereplő “Adatlap” használata.
Adatlap bejelentéshez Letöltés>>

Az integritás tanácsadó főbb feladatai a Kormány az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) rendelete alapján:

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében,
  • a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában,
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetője és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben,
  • az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén, a hivatali szervezet vezetőjének nevében ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Dokumentumok:

PMSZ 2020. évi integritásjelentés (pdf)
PMSZ 2019. évi integritásjelentés (pdf)
A Pesti Magyar Színház etikai kódexe (pdf)
Esélyegyenlőségi szabályzat (pdf)
Esélyegyenlőségi terv 2021 (pdf)
Állami Számvevőszék Integritás Önteszt 2019 (pdf)
Állami Számvevőszék Integritás Önteszt 2020 (pdf)