Előadásokhoz kapcsolódó feldolgozó foglalkozások

A program teljes árú színházjegy megvásárlásával ingyenes!

A foglalkozásokon előzetes egyeztetés alapján vehetnek részt a csoportok, osztályok.
A regisztrációra a színházjegy vásárlásakor van lehetőség.

A foglalkozásokat
– meghatározott korosztályoknak, évfolyamoknak tervezzük és ajánljuk. Kérjük, a megjelölt korhatárokat vegyék figyelembe a jelentkezésnél!
– osztályoknak, vagy egymást ismerő közösségeknek tervezzük, minimális csoportlétszám 16 fő, maximális létszám 33 fő.


Závory Andrea – Horváth János Antal:

Tom Sawyer kalandjai (Mark Twain regénye alapján)

Az foglalkozás fókusza: A kaland-élet analógiájáról való gondolkodás, valamint, hogy milyen erényekre és képességekre van szükségünk ahhoz, hogy a kalandokban / az életben elérjük céljainkat.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 8-10 éves korosztály (2-4.osztálynak ajánlott)


Astrid Lindgren:

Harisnyás Pippi

Az foglalkozás fókusza: A foglalkozás a kortársak közösségi élethelyzeteire, a benne rejlő konfliktusokra, és az általuk is megélt gyermek-felnőtt (szülő-gyerek, ill. pedagógus-gyerek) viszonyrendszereire fókuszál. Az alkalom során non-formális és drámás eszközökkel fejlesztjük az ön- és társismeret, valamint az egymás iránti érzékenységet és az empátiát.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 6-10 éves korosztály (1-4. osztálynak ajánlott)


Nemes-Böhm-Horváth-Korcsmáros-Dés:

Valahol Európában

A foglalkozás fókusza: A család mint mikroközösség életének vizsgálata, valamint a családon belüli státuszokról és a kialakult szerepekről való gondolkodás. Ezenfelül a háború tematikája miatt a parentifikáció is előtérbe kerül, vagyis a gyermek kényszerű felnőtt szerepbe kényszerítése.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 12-18 éves korosztály (6-12. osztálynak ajánlott)


William Shakespeare:

Rómeó és Júlia

A foglalkozás fókusza: A foglalkozás a Rómeó és Júlia prológusára fókuszál, melyben a Kar ismerteti az olvasóval/nézővel, hogy a dráma két család között húzódó megoldhatatlan viszályra épül, mely gyűlölködésben mégis utat tör magának a szeretet. Két erő, mely áthatja az egész világ működését, mely jelen van mikro és makro szinten egyaránt: a társadalomban, az osztályban, a családban és saját lelkünkben is. Ebből kifolyólag a foglalkozás egy mindinkább előtérbe kerülő, ám nem újdonsült jelenségre fókuszál, az iskolán belüli bántalmazásra, vagyis a bullying-ra. A foglalkozás alatt modellezzük a kisebbséghez és többséghez való tartozás élményét, megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy pár perc alatt egy pár fős csoportban kialakuljon egy összetartó csapatidentitás, valamint, hogy különböző fiktív bántalmazó szituációkban mit tennének a diákok. Közbelépnének, ha az iskola folyosóján látnák összetűzésbe keveredni Rómeót, Tybalt-ot és Mercutio-t?
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 13-18 éves korosztály (7. – 12. osztálynak ajánlott)


Bencsik-Horváth-Hunyadi-Szabó:

Kötelezők szabadon

Az foglalkozás fókusza: A foglalkozás holisztikusan nyit az irodalom felé. Egy előzetes mini személyiségtesztet követően kiscsoportok alakulnak, melyekben ugyanazt a verset elemzik a csoportok kinesztetikus, auditív, vizuális, logisztikai-matematikai, tudományos és személyiségelemző csatornákon keresztül.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 13-18 éves korosztály (7. – 12. osztálynak ajánlott)


Szabó Magda – Egressy Zoltán:

Tündér Lala

Az foglalkozás fókusza: A többségi-kisebbségi társadalmi viszonyrendszerek, a társadalmi és oktatásbeli szegregáció, valamint érintőlegesen a migráció problémakörének feltérképezése.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 6-10 éves korosztály (1-4. osztálynak ajánlott)


Dennis Martin – Halasi Dániel:

A kincses sziget

Az foglalkozás fókusza: A foglalkozás egyfelől a családon belüli viszonyokra, gyerek-szülő kapcsolatokra, másfelől az apafigurákra, az apai felelősségvállalásra fókuszál.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 12-18 éves korosztály (6-12. osztálynak ajánlott)


Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István – Vészits Andrea:

Időfutár

A foglalkozás fókusza: A foglalkozás fókusza korunk jelenségeinek feltérképezése (a tabutól egészen a társadalmi elfogadásig), és azok vitaszínházi formában való megvitatása.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 11-14 éves korosztály (5-8. osztálynak ajánlott)


Vajda Katalin:

Legyetek jók, ha tudtok

A foglalkozás fókusza: A foglalkozás fókusza az adott szociokulturális predesztináltság feltérképezése és a különböző társadalmi élethelyzetekről való közös gondolkodás.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 13-14 éves korosztály (7-8. osztályok számára ajánlott)


Esterházy Péter:

Csokonai Lili – Tizenhét hattyúk

A előfoglalkozás fókusza: A reminiszcencia, vagyis a visszaemlékezés. A saját életutunk vizsgálata absztrakt módon, mozgáson keresztül. A ma helyzete csakis a múltba való visszatekintéssel vizsgálható, amelyben az élet folytonos döntéshelyzetek elé állít minket. Ezeken a döntéshelyzeteken, fordulópontokon, vagyis hattyúkon gondolkodunk, majd kitágítva nézünk a nagy egész, vagyis az osztály egészét alkotó életútra.
Játékidő: 1 tanóra, azaz 45 perc (az időkeret további tanórával bővíthető)
Korosztály: 18+ éves korosztály (13. osztálynak és fiatal felnőtteknek ajánlott)