Oliver rajzpályázat részvételi szabályzata

Oliver rajzpályázat részvételi szabályzata

OLIVER! KREATÍV RAJZPÁLYÁZAT
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
A pályázat elnevezése: Oliver! Rajzpályázat

Az Oliver! Rajzpályázat szervezői: Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. Tel: (+36) 341-3849, e-mail: titkarsag@mszinhaz.hu, honlap: www.magyarszinhaz.hu) – továbbiakban: Szervező.

1. Részvételi feltételek
1.1. Az Oliver! Rajzpályázatban kizárólag az 5. pontban megadott korosztály vehet részt. A Szervező által szervezett Oliver! Rajzpályázatban kizárólag azon természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, akinek törvényes képviselője, iskolai csapat esetén témavezető tanára jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően a regisztrációt elvégzi, a Oliver! Rajzpályázathoz kapcsolódóan elfogadja a jelen Részvételi szabályzatot és a pályázatot a Szervezőhöz eljuttatja.
1.2. Egy Pályázó több pályaművel is részt vehet az Oliver! Rajzpályázatban.
1.3. A beküldött pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglalt követelményeknek. Azok a pályázatok, amelyek a Részvételi szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az Oliver! Rajzpályázatban nem vehetnek részt, azokat a Szervező automatikusan visszautasítja.
1.4. Az Oliver! Rajzpályázatban történő részvétel önkéntes. Az Oliver! Rajzpályázatba lépéssel a Pályázó elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban, az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint a Meta által előírt felhasználói előírásokban meghatározott valamennyi feltételt.

2. Regisztráció a pályázatban való részvételre
Szervező legfeljebb 5 fős csoportok nevezését várják. Az Oliver! Rajzpályázatba a pályázati idő alatt bármikor be lehet kapcsolódni a regisztrációs lap kitöltésével.
A beküldött pályázatokat csak szülő/gondviselő vagy osztályfőnök által kitöltött és elküldött regisztrációs lappal együtt érvényesek. A regisztrációs lap beküldhető a lebonyolító honlapján keresztül: www.magyarszinhaz.hu/oliver/palyazat
A regisztráció beérkezéséről Lebonyolító visszaigazolást küld e-mailben.

3. Az Oliver! Rajzpályázat lebonyolítója a Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. Tel: (+36) 341-3849, e-mail: titkarsag@mszinhaz.hu, honlap: www.magyarszinhaz.hu)

4. Az Oliver! Rajzpályázat időtartama: 2021. 12. 06. – 2022. 01. 18.
Aki az Oliver! Rajzpályázat véghatáridejét követően küldi el pályázatát, az nem vesz részt a pályázaton.

5. Díjazott kategóriák:

  1. korcsoport: általános iskola 5-6. osztálya
  2. korcsoport: általános iskola 7-8. osztálya

6. Nyeremények és díjazottak:
Minden Pályázó ünnepélyes keretek között oklevelet kap.
Minden Pályázó számára, aki a díjátadón nem tud részt venni, e-mailben küldjük el oklevelét elektronikus, kinyomtatható formában. Iskolai csoportos pályázók esetén oklevelet készítünk az iskolának is, melyet a fentiekhez hasonló módon juttatunk el.

Az alábbi nyereményeket korcsoportonként biztosítjuk a díjazott vagy díjazott csapat számára:
6.1. Legjobbak a jók között – díj:
A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkák készítőit az oklevélen felül Legjobbak a jók között – különdíjjal lepjük meg, elismerve őket, mint “a legjobbak a jók között” pályázókat.
6.2. Különdíj:
A Pesti Magyar Színház korcsoportonként 15.000 Ft értékű ajándékcsomagot ajánl fel a zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkát készítő pályázók számára, valamint a díjazottak és osztályaik meghívást kapnak az OLIVER! című musical premier előtti előadására.
6.3. Közönségdíj:
A Pesti Magyar Színház korcsoportonként 5.000 Ft értékű ajándékcsomagot ajánl fel a közönség által legjobbnak ítélt pályamunkát készítő pályázók számára, valamint a díjazottaknak családi belépőjegyet ajánl fel az OLIVER! című musical premier előtti előadására.
6.3. A beküldött pályázatokat az erre a célra felkért zsűri értékeli és pontozza.
Az Oliver! Rajzpályázat során az a Pályázó részesülhet az egyes korcsoport kategóriáinak Legjobbak a jók között – különdíjában, aki a zsűritől a legtöbb szavazatot kapja, egyben megfelel a részvételi követelményeknek és a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételnek.
Korcsoportonként az a Pályázó részesül a közönségdíjban, aki a Facebookra feltöltött pályázatok közül a közönségtől a legtöbb “tetszik” vagy “imádom” jelölést kapja.

7. Szerzői jog
7.1. Egy Pályázó akár több alkotással is pályázhat.
7.2. Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kérnek minden Pályázót, hogy az Oliver! Rajzpályázat tisztasága érdekében a pályázatban csak saját alkotásokkal vegyenek részt. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervező kizárják az Oliver! Rajzpályázatból.
7.3. A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotást küld el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy alkotásával kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.
A rajz elküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

7.4. A Pályázó a művére az Oliver! Rajzpályázatból lebonyolítása érdekében és az ehhez szükséges terjedelemben ingyenes, időbeli és térbeli korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervező részére.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a pályaművet honlapjukon tárolják és közzé tegyék, az Oliver! Rajzpályázat lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos kommunikáció során az ehhez szükséges mértékben és ideig felhasználják.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Tájékoztatás
Az Oliver! Rajzpályázatban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (oklevél postázása).
8.1 Minden Pályázó ünnepélyes keretek között oklevelet kap.
Minden pályázó számára, aki a díjátadón nem tud részt venni, e-mailben küldjük el oklevelét elektronikus, kinyomtatható formában. Iskolai csoportos pályázók esetén oklevelet készítünk az iskolának is, melyet a fentiekhez hasonló módon juttatunk el.

8.2 Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz az Oliver! Rajzpályázatban hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazott a Pályázaton, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
8.3. A Pályázók személyes adatait a Szervező kizárólag a Pályázókal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
8.4. A Szervező jelen Részvételi szabályzatban meghatározott közönség szavazási kezdő napon és megjelölt időpontban a Facebook oldalán kialakított “Oliver! Rajzpályázat” elnevezésű mappába feltölti a beérkezett pályázatokat, a Pályázó Szervezőn kívüli személy általi azonosítására nem alkalmas sorszám használatával.

9. Az Oliver! Rajzpályázat menete:
9.1. Az Oliver! Rajzpályázat feltétele a Regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése www.pestimagyarszinhaz.hu/regisztracio/ valamint jelen Részvételi szabályzat elfogadása.

10. A beadott pályázati művek formai követelménye::
10.1. A pályaművek bármely technikával készített rajz, festmény, ragasztott kép, batikolás, montázs, vegyes technika stb. beküldhető, ami megmutatja, hogy a Pályázó képzeletében hogyan elevenednek az OLIVER! karakterei, jelenetei. Csoportonként akár több pályamunka is elküldhető.

11. Pályázatok beküldése:
A művek benyújtásának határideje: 2022. 01. 18.
Az elkészült eredeti pályamunkák(at) postai úton kell eljuttatni a színház címére. (Cím: Budapest, Hevesi Sándor tér 4, 1077)

12. Értékelés
12.1. A beküldött pályázatokat az erre a célra felkért zsűri értékeli és pontozza.
Pályaművek értékelése 2022. 01. 19.-01.20. között történik.
12.2. A Szervező ellenőrzi, hogy a beküldött pályázatok megfelelnek a jelen szabályzat feltételeinek, és a megfelelő pályázati műveket egy a “Oliver! Rajzpályázat” elnevezésű mappába céljára létrehozott albumba gyűjtik.
12.3. Szervező a közönségszavazásra bocsátott pályaműveket a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott szavazási kezdő napon és megjelölt időpontban a Facebook oldalán kialakított “Oliver! Rajzpályázat” elnevezésű mappába feltöltik. A mappába feltöltött alkotásokra bárki szavazhat 2022. 01. 19.-01.20. között. Az eredmények véglegesítésekor csak az ebbe a mappába érkező “tetszik” vagy “imádom” lájkok számítanak. A végeredményt a Szervező az Oliver! Rajzpályázat eredményhirdetésének napján publikálják.
12.4. Korcsoportonként az a Pályázó kap díjat, aki a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott szavazási határidőn belül a legtöbb lájkot kapja a pályaművére.
12.5. Szervező vállalja, hogy a Facebook oldala házirendjének szabályai alapján moderálja az Oliver! Rajzpályázat során közzétett posztjai és a rajzokat tartalmazó mappák alá érkező kommenteket.

13. Eredményhirdetés:
13.1. Az eredményhirdetésre a lebonyolító facebook oldalán kerül sor egy erre az eseményre készített posztban. A poszt közzétételének időpontja 2022. 01.21. 12:00 óra. A Szervező a díjazott Pályázót – a díjazott Pályázó törvényes képviselőjét vagy témavezető tanárát – a hivatalos eredményhirdetés után email-ben is értesítik 5 munkanapon belül.
13.2. A Szervező az Oliver! Rajzpályázat eredményét a Oliver! Rajzpályázat és az eredményhirdetés lezárulását követően a www.magyarszinhaz.hu oldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a díjazott Pályázó (csapat esetén minden tag) neve jelenik meg a díjazott személyhez fűződő jogainak és személyes adatainak védelme érdekében.

14. Nyeremények átvétele
14.1 Minden Pályázó ünnepélyes keretek között oklevelet kap.
Minden Pályázó számára, aki a díjátadón nem tud részt venni, e-mailben küldjük el oklevelét elektronikus, kinyomtatható formában. Iskolai csoportos pályázók esetén oklevelet készítünk az iskolának is, melyet a fentiekhez hasonló módon juttatunk el.
14.2. A korcsoportonként díjazott pályázók a nyereményüket a ünnepélyes keretek között vehetik át. Amennyiben a díjazott nem tud megjelenni a díjátadón, nyereménye postai úton kerül átadásra.
14.3. Szervező kizárhatja az Oliver! Rajzpályázatból azt a Pályázót, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott személyes adatai ellentmondóak, nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Pályázó vagy gondviselője téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
14.3. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. Az Oliver! Rajzpályázatban részt vevő Pályázókat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

15. Vegyes rendelkezések
15.1. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, az Oliver! Rajzpályázatban időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra. A szabályzat módosításait, illetve az Oliver! Rajzpályázatban esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi azon a Facebook oldalon, és honlapon ahol az Oliver! Rajzpályázatban meghirdetésre került. A Pályázók felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.
15.2. Az Oliver! Rajzpályázatban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 2. pont.).
15.3. A postai kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
15.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Pályázók az Oliver! Rajzpályázat feltételeinek teljesítésével kinyilvánítják, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2021. 12. 06.
Szervező

Ami még érdekelheti

A Magyar Színház meghatározta az egész életemet – interjú Trokán Annával

Trokán Anna a 2024/25-ös évadtól csatlakozik a Magyar Színház társulatához. A színházhoz kapcsolódó gyerekkori emlékeiről, egykori és új szerepeiről beszélgettünk.

Bővebben

EZERARCÚ – Hajós Zsuzsa: „én nagyon szeretnék Mikkamakka lenni…”

A Magyar Színház 2023/24-es évadában tartotta az EZERARCÚ című komplex színházi nevelési előadásának premierjét. A darab író-rendezőjével, Hajós Zsuzsával beszélgettünk az előadás aktualitásáról, születéséről, a karakterekről és a mondanivalóról.

Bővebben

Kikapcsolódás az egész családnak a 2024/25-ös évadban is

A Magyar Színház a 2024/25-ös évadban is a családok színházaként, széles repertoárral várja nézőit. Az ősszel induló évadról most lehull a lepel és kiderül, hogy mik lesznek az évad új...

Bővebben