Integritás tanácsadó

Integritás

„A Pesti Magyar Színház elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében.

Mindezek érdekében megkezdte tevékenységének integritás alapú fejlesztését. A Pesti Magyar Színház elkötelezi magát a csalás és korrupció ellenes harc és az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.”

Budapest, 2019. május 01.

Dr. Zalán János, PhD, DLA – a Pesti Magyar Színház igazgatója

 

Az integritás-irányítási rendszer működtetését az integritás tanácsadó felügyeli és koordinálja.

Az integritás tanácsadó feladatait és jogosítványait az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

A tanácsadó 2 munkanapon belül tájékoztatja a bejelentőt bejelentésének fogadásáról, a kivizsgálás menetéről, valamint várható időtartamáról, mely maximum 30 nap lehet. A vizsgálat eredményéről az integritás tanácsadó a bejelentő által választott kommunikációs úton tájékoztatja a bejelentőt.

Azon bejelentések esetében, ahol csalás és/vagy korrupció gyanúja áll fenn az integritás tanácsadó haladéktalanul értesíti a Pesti Magyar Színház igazgatóját, illetve a Pesti Magyar Színház jogi képviselőjét az esetleges büntető feljelentések megtétele céljából.

Integritás tanácsadó:

A Pesti Magyar Színház integritás tanácsadójának neve és elérhetősége:
Név: Kósa Péter Zsigmond
E-mail: integritas@mszinhaz.hu
Telefon: +36 1/322-1040

Levelezési cím:
Pesti Magyar Színház
Integritás megjelöléssel „Sajátkezű felbontásra”
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

Integritás bejelentések
A Pesti Magyar Színháznál az integritási bejelentés az integritás tanácsadónak címezve szóban, vagy írásban: elektronikusan, az integritási bejelentések fogadására kialakított elektronikus: integritas@mszinhaz.hu címen, vagy postai úton, „Sajátkezű felbontásra” „Integritás” megjelöléssel, akár névtelenül is megtehető.

A bejelentések megtételéhez ajánlott, de nem kötelező az 1. számú Függelékben szereplő „Adatlap” használata.
Adatlap bejelentéshez Letöltés>>

Az integritás tanácsadó főbb feladatai a Kormány az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) rendelete alapján:

  • közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében,
  • a korrupciómegelőzési intézkedési terv alapján javaslatot tesz az államigazgatási szerv hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában,
  • a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetője és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben,
  • az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetője általi meghatalmazása esetén, a hivatali szervezet vezetőjének nevében ellátja a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Dokumentumok:

PMSZ 2021. évi integritásjelentés (pdf)
PMSZ 2020. évi integritásjelentés (pdf)
PMSZ 2019. évi integritásjelentés (pdf)
A Pesti Magyar Színház etikai kódexe (pdf)
Esélyegyenlőségi szabályzat (pdf)
Esélyegyenlőségi terv 2021 (pdf)
Esélyegyenlőségi terv 2022 (pdf)
Állami Számvevőszék Integritás Önteszt 2019 (pdf)
Állami Számvevőszék Integritás Önteszt 2020 (pdf)
Állami Számvevőszék Integritás Önteszt 2021 (pdf)