Szerző: pmsz-admin

Tájékoztató

Az előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások célja, hogy nézőink az előadások után együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. A dráma és a színház eszközeit kínáljuk véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást.

A világjárvány miatti korlátozások okán az eddig megszokott működési mechanizmusokat újragondolva az iskolai csoportok kedvenc előadásaihoz kapcsolódó színházpedagógiai foglalkozásainkból egyedülálló módon 23-27 perces interaktív online foglalkozásokat hoztunk létre. Célunk az volt, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegyük a streaming előadásokhoz az e-színházpedagógiai foglalkozások lehetőségét. Ezen a különleges utazáson nem hagyjuk Önöket magukra!
E-foglalkozásainkhoz tanári segédanyagot kapcsoltunk, azzal a céllal, hogy iránymutatást adjunk, valamint drámapedagógiai eszközt kínáljunk ahhoz, hogy a választott e-színházpedagógiai foglalkozásainkat, hogyan tudják tanórai keretek között használni. 

Programokat képzett színházpedagógusok, Hábermann Lívia és Tóth Cecília tervezik és vezetik.


A foglalkozásokat meghatározott korosztályoknak, évfolyamoknak osztályoknak, vagy egymást ismerő közösségeknek tervezzük és ajánljuk. Kérjük, a megjelölt korhatárokat vegyék figyelembe a jelentkezésnél!


A Pesti Magyar Színházban megkülönböztetett figyelmet fordítunk a gyermek és ifjúsági korosztályra, Színházpedagógiai Programunkban igyekszünk a fiatal közönség minél tágabb körét megszólítani, a kisiskolás korosztálytól a fiatal felnőttekig…

A színház repertoárjában olyan előadások is bőven megtalálhatók, amelyek kifejezetten a fiatalok nyelvén, a fiatalok élethelyzeteivel foglalkoznak.

Előadásaink többségéhez kapcsolódik színházpedagógiai foglalkozás, melyek az előadásban felmerülő életkori problémákra fókuszálnak, alapvetően döntési helyzetekre épülve kínálnak színházi jellegű szerepjátékot és közös gondolkodást a résztvevők számára.

Színházpedagógiai foglalkozásaink alkalmával a közös játék és gondolkodás elindításához rendelkezünk témákkal és kérdésekkel, ám kész válaszaink nincsenek, a problémák körbejárása során a válaszokat a résztvevők együtt keresik és reményeink szerint segítségünkkel meg is találják.

Fontosnak tartjuk, hogy a színházpedagógiai foglalkozásaink és projektjeink fókuszai és tanulási területei jól behatárolhatóak, értelmezhetőek és akár iskolai tanmenethez is kapcsolhatóak legyenek.

Tájékoztatást a SZERVEZÉSI IRODA munkatársai adnak, a következő elérhetőségeken:

E-mail: szervezes@mszinhaz.hu

Iroda:
1061 Budapest, Dalszínház utca 10. (Jegyiroda)
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 10.00-18.00 óráig
Telefon: +36 1 226 1613

Telefonszámok:

Bak Mónika közönségszervező +36 70 618 8449

Mire jó a színházpedagógia? 
Maczák Ibolya írásai MIRE TANÍT A SZÍNHÁZ címmel itt olvashatók:

Első rész

Második rész

Harmadik rész

Negyedik rész

Ötödik rész

Hatodik rész

 

Előadások csoportok részére

A Pesti Magyar Színház streamelt előadásai:

Részvételi feltételek

NYITÁNY jelenetíró pályázat részvételi és adatvédelmi szabályzata

A pályázat elnevezése: NYITÁNY jelenetíró pályázat

 1. A Pályázat szervezője

Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.)
A Szervezők által szervezett pályázatban (a továbbiakban: Pályázat) kizárólag azon természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, aki a Pályázat időtartama alatt a Pályázathoz kapcsolódóan elfogadja a jelen szabályzatot.

 1. A Pályázat lebonyolítója

Pesti Magyar Színház (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.)

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat időtartama 2020. 11. 20. – 2021.03. 31.
Aki a Pályázat véghatáridejét követően, vagyis 2020. december 20. után küldi el pályázatát, az nem vesz részt a Pályázatban.

 1. Nyeremények és nyertesek

A közönségszavazás eredményeként három pénzdíj kerül átadásra:

 I. díj: 100.000 forint
II. díj: 50.000 forint
III. díj: 30.000 forint 

 1. Pályázatban való részvétel

Minden személy csak a saját, valós adataival vehet részt a Pályázatban. Valótlan, nem létező személyhez tartozó adatokkal nem lehet részt venni a Pályázatban. A hamis személyes adatokkal játszó résztvevők automatikusan diszkvalifikálják magukat a Pályázatból.

 1. A Pályázat menete

A Pesti Magyar Színház dramaturgjaiból álló zsűri a beérkezett műveket előválogatja, majd a legjobbnak ítélt jeleneteket a színház streamelt előadások formájában színpadra állítja. Szervező fenntartja a kizárólagos jogot, hogy a kiválasztott írásokat saját rendelkezései alapján kerülnek feldolgozásra. Az ily módon online megtekinthető produkciók közül közönségszavazással kerülnek kiválasztásra azok, amelyek pénzdíjban részesülnek.

 1. A beadott pályázati művek formai és tartalmi követelménye

A Pályázat NEM jeligés, azaz minden jelentkező a saját nevével szerepel.

A Pályázatra 1 db, legfeljebb 10 oldalas, maximum 4 szereplős színpadi jelenettel lehet jelentkezni. A Pályázat tematikus: olyan jeleneteket várunk, amelyek a KARANTÉN UTÁNI ÉLET témakörét járják körül. Az adott témán kívül a Pályázat semmilyen műfaji, stiláris megkötést nem tartalmaz, azaz vígjátéki, drámai, abszurd hangulatú stb. jelenetek egyaránt beküldhetők.
A pályaműnek kereknek, dramaturgiailag felépítettnek kell lennie; olyan jelenetnek, ami nem egy nagyobb mű része, hanem önmagában is megállja a helyét, konkrét történetet, emberi sorsokat stb. ábrázol.

 1. Pályázatok beküldése

A művek benyújtásának határideje: 2020. december 20. 24:00 óra
A pályázatokat elektronikus úton kell beküldeni az alábbi címre: palyazat@mszinhaz.hu

 1. Értékelés

A beküldött pályázatokat az erre a célra felkért zsűri értékeli. A Szervező ellenőrzik, hogy a beküldött pályázatok megfelelnek a jelen szabályzat feltételeinek, és a megfelelő pályázati műveket egy a Pályázat céljára létrehozott albumba gyűjtik. A Szervező jogosult saját belátása szerint figyelmen kívül hagyni az olyan írásokat, amelyek nem felelnek meg a kiírás feltételeinek. Erről e-mailben indoklást küld a Pályázó részére.

Pályaművek értékelése két lépcsőben történik:
Előválogatás: 2021. január 02 -20 között.
Az előválogatás a beküldési határidő után kezdődik, annak eredményéről 2021. január 20-ig értesítjük a pályázókat elektronikus úton.
Az kiválasztott írások színpadra állításának és a közönségszavazásra megrendezett streamelt előadások sugárzásának ideje: 2021. február 1- 2021. március 15

 1. Eredményhirdetés

Szervező a közönségszavazásra bocsátott pályaműveket a jelen szabályzatban meghatározott időintervallumban a Pesti Magyar Színház facebook oldalán live stream formában osztja meg a nézőkkel. A nézőknek lehetőségük van a sugárzási idő alatt szavazatot leadni. A jelenetek ugyanezen a platformon tárolt videóként a későbbiekben is megtekinthetők, a szavazatok ekkor is leadhatók a “tetszik” vagy “imádom” jelekkel, legkésőbb 2021. március 29-ig.
A jelenetek a www.magyarszinhaz.hu/palyazat oldal videó galériájában is megtekinthetők lesznek.

Az eredmények véglegesítésekor csak a facebookon érkező “tetszik” vagy “imádom” szavazatok számítanak. Az a három Pályázó kap díjat, akik a jelen szabályzatban meghatározott szavazási határidőn belül a legtöbb szavazatot kapta pályaművére.

A végeredményt a Szervező 2021. március 31. napján publikálja live stream formában. A nyertesek írásban is értesítést kapnak helyezésükről.

     11. Nyereményátvétel

A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 90 napon belül jogosult. A nyeremény személyesen kerül átadásra. A nyertes Pályázókat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény bérként kerül kifizetésre, így az összeg összevont jövedelemnek minősül, egyben hozzájárul adatainak leadásához.

 1. Szerzői jog

A Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kér minden Pályázót, hogy a Pályázat tisztasága érdekében ne éljen vissza mások alkotásaival. A Pályázatban részt venni csak saját írásokkal lehet. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a Pályázatból. A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját alkotást küld el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy írásával kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.

A Pályázat elküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll.

A Pályázó a művére a Pályázat lebonyolítása érdekében ingyenes, a Pályázat időtartama alatt, vagyis 2020. december 20 – 2021. március 31. között kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervezők részére. A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Pályázatát honlapján tárolja és közzétegye, a Pályázat lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos kommunikációja során az ehhez szükséges mértékben és ideig felhasználja.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a beadott írását a Szervező a Pályázat befejezése után tovább kívánja fejleszteni, ezzel kapcsolatban 2021. március 21-e után fognak megbeszélést kezdeményezni Pályázóval.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A Pályázatban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, e-mail cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag kapcsolattartás céljára használjuk, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után töröljük.
Pályázó tudomásul veszi, hogy Szervező a jelen szabályzatban meghatározott közönségszavazáshoz a pályamű feldolgozásakor és publikálásakor a Pályázó teljes nevét, a pályamű címét közzéteszi.

 

A Pályázó a Pályázat feltételeinek megismerése után kinyilvánítja, hogy a jelen Részvételi és adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi és elfogadja.

 

Kelt:Budapest, 2020. 11.19.

Szervezők

Tom Sawyer – Stream

 

Tom Sawyer kalandjai, ahogy Becky Thatcher elmeséli

 

 

TOM SAWYER KALANDJAI,
ahogy Becky Thatcher elmeséli

zenés mesejáték

8 éves kortól ajánljuk!
Hossza: 1 óra 20 perc, szünet nélkül

MARK TWAIN regényét Koroknay István fordítása alapján színpadra alkalmazta:
ZÁVORY ANDREA és HORVÁTH JÁNOS ANTAL

Bemutató: 2019. október 19.

Mark Twain klasszikusának számtalan feldolgozása létezik, de ilyen még nem. A már nagymama Becky Thatcher mesél napjainkban szerelmes unokájának azokról az időkről, amikor kislányként meglátta a csibész Tom Sawyert és menthetetlenül beleszeretett. Elképesztő kalandjaik során megtanulják: a legfontosabb, hogy az ember őszinte legyen másokkal és legfőképp önmagával. A vetítésekkel és bábokkal színezett előadás Tom Sawyer kalandjait helyezi teljesen új megvilágításba, friss és önreflexív női szemszögön keresztül.

Becky  Thatcher:
ZÁVORY ANDREA

Unoka (felvételről) – KURUCZ FLÓRA

Közreműködik:
RUSZINA SZABOLCS mv. | 

Díszlet-Jelmez   KOVÁCS YVETTE ALIDA
Vetítés   HALASI DÁNIEL, BESNYŐ DÁNIEL
Zene   KOVÁCSHÁZI ISTVÁN
Dalszöveg   DRIMÁL ISTVÁN
Világítástervező   VAJDA PÉTER
Dramaturg   HORVÁTH JÁNOS ANTAL
Súgó   TÓTH LOVÁSZ MÓNIKA
Ügyelő   KISS PÉTER
Rendezőasszisztens   LÉVAI ÁGNES
Rendező   VARGA ÉVA Jászai Mari-díjas

 

További képek az előadásból

Valahol Európában – Stream

Valahol Európában

 

 

 

VALAHOL EURÓPÁBAN
– musical két részben –
Zeneszerző: Dés László   –   Dalszöveg: Nemes István
Szövegkönyv: Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter
Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján.

12 éves kortól ajánljuk!

Hossza: 2 óra 10 perc, egy szünettel

Az előadáshoz színházpedagógiai foglalkozás igényelhető!

Egy árva gyermekekből álló csapat, és egy rendkívüli felnőtt, egy nemes lelkű művész varázslatos története hűségről, bátorságról, barátságról és emberségről az embertelenségben a háború sújtotta Magyarországon. Az egyik legcsodálatosabb magyar musical Dés László zenéjével a Pesti Magyar Színház Színpadán!

Szereplők:

HOSSZÚ   PAVLETITS BÉLA
SUHANC (ÉVA)  

RÉTHY ZSAZSA

   SIMON PÉTER
 

SZATMÁRI GYÖRGY

      FICSÚR   SZURCSÍK ÁDÁM
KUKSI   KUNA MÁRK
SZEPLŐS   VIDA BÁLINT 
SUTYI   EPRES MÁRTON
CSÓRÓ   NÉMETH KRISZTIÁN
SUTTYÓ   HODÁSZ LŐRINC
PROFESSZOR   FINTA BALASSA
  PÖTYI
  PROKÓPIUS MAJA
EGYENRUHÁS   BEDE-FAZEKAS SZABOLCS
   LEVENTEOKTATÓ   GÉMES ANTOS
SOFŐR   URBÁN BALÁZS e.h.
TANÍTÓ   SZATMÁRI ATTILA
TRÓGER  

SZŰCS SÁNDOR

Közreműködnek:

Közreműködnek a Pesti Magyar Színiakadémia jelenlegi és volt növendékei

Bandatagok:

Bolvári Zsófia, Csontos Péter, Kovács Lili Nóra, Makai Hanga, Morandeira-Bernáth Sofia, Steiner Lévi,Tahi-Tóth Lilien,Varga Bernadett,Deák Demeter, Jakab Dávid,
Morál-Tánczos Gergő, Bősz Mirkó, Vadócz Máté, Király S. Ádám, Pászti Zalán Ábel, Mészáros Linda,Orbán Hunor, Terék Simon

Díszlet: CSÍK GYÖRGY Jászai Mari díjas
Jelmez: RÁTKAI ERZSÉBET Ferenczy Noémi-
és Jászai Mari-díjas, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

Koreográfus: GYENES ILDIKÓ
Színpadi mozgás: GYÖNGYÖSI TAMÁS
Zenei vezető: MAGONY ENIKŐ
Ügyelő: SZÉP ZSOLT
Súgó: JÁRMAI EDIT
Rendezőasszisztens: JUHÁSZ ANDREA
Játékmester: GÉMES ANTOS

Rendező: NAGY VIKTOR  Nádasdy Kálmán- és Jászai Mari-díjas, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja

A musical a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft-vel kötött megállapodás alapján kerül előadásra.

              

 

 

 

Rómeó és Júlia – Stream

Rómeó és Júlia

 

 

WILLIAM SHAKESPEARE
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

Kosztolányi Dezső fordítása,
Mészöly Dezső fordítása részleteinek felhasználásával

Az előadás hossza 2 óra 25 perc, egy szünettel
Az előadást 12 éves kortól ajánljuk!

„A szerelem?… Hogy gyenge? Nincs erősebb!
És nincs vadabb! Úgy szúr, akár a tüske!”

Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte: örökké aktuális élethelyzetek. Tobzódó életvágy és végzetszerű halál oly költőiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a darabban.
Előadásunknak nem célja a felelősöket kutatni, sokkal inkább a létezés fő misztériuma, a szerelem – a mindenkori ifjúság megdicsőülése – és az értelmetlen halál elutasítása.

              A felvétel készült 2020. november 28-án

           A felvételt a Pesti Magyar Színház megbízásából készítette a

Szereplők

ESCALUS, Verona hercege  

BÖLKÉNY BALÁZS

PÁRIS, ifjú nemesúrfi, a herceg atyjafia   SZURCSÍK ÁDÁM
MONTAGUE   TAHI JÓZSEF
CAPULET  

PAVLETITS BÉLA

RÓMEÓ, Montague fia   KOCSIS GÁBOR 
MERCUTIO, a herceg rokona, Rómeó barátja   HAUMANN MÁTÉ
BENVOLIO, a herceg rokona, Rómeó barátja   TÓTH JÁNOS GERGELY
TYBALT, Capuletné unokaöccse   KISARI ZALÁN 
LŐRINC, Ferenc-rendi barátok   SZATMÁRI ATTILA
JÁNOS   KIS BENJÁMIN an.
BOLDIZSÁR, Rómeó szolgája   FAZEKAS LÁSZLÓ an.
PÉTER, Júlia dajkájának szolgája   BENKE SOMA an.
SÁMSON, szolga Capuletéknél   BORKÖLES BENCE an.
GERGELY szolga Capuletéknél   CSIKY CSONGOR ÁBEL
EGY SZOLGA   GRÉCZY BALÁZS an.
ÁBRAHÁM, szolga Montague-éknál   SIPOS ÁRON an.
EGY PATIKÁRIOS   SZŰCS SÁNDOR
MONTAGUE-NÉ   BEDE-FAZEKAS ANNAMÁRIA
CAPULETNÉ   KOVÁCS ZSUZSANNA
JÚLIA, Capuleték leánya   KOVÁCS PANKA 
JÚLIA DAJKÁJA   SOLTÉSZ BÖZSE Jászai Mari –  díjas
Veronai polgárok, férfiak, nők a két házból, álarcosok, őrök, nappali és éjjeli kíséret
Díszlet:  

SZÉKELY LÁSZLÓ
Jászai Mari –  és Kossuth díjas, a Nemzet Művésze

Jelmez:  

RÁTKAI ERZSÉBET
Ferenczy Noémi- és Jászai Mari-díjas
Érdemes művész, az MMA rendes tagja

Zene:   BUCZ MAGOR
Vívás:   GYÖNGYÖSI TAMÁS
Dramaturg:   DERES PÉTER
Koreográfus:   VINCZE BALÁZS mv.
Világítástervező:   MADARÁSZ “MADÁR” JÁNOS
Súgó:   KOVÁCS ZSUZSANNA
Ügyelő:   SZÉP ZSOLT
Rendezőasszisztens:   LÉVAI ÁGNES
Rendező:   EPERJES KÁROLY Jászai Mari- és Kossuth-díjas

A kincses sziget – Stream

A kincses sziget

 

 

 

Dennis Martin
A KINCSES SZIGET

musical

Robert Louis Stevenson azonos című regénye és élete nyomán

Szöveg: DENNIS MARTIN, CHRISTOPH JILO és WOLFGANG ADENBERG

Fordította: Krégl János, dalszövegek: Cseh Dávid Péter

Rendező: Halasi Dániel

Az előadás hossza: 2 óra 45 perc egy szünettel.

Az előadást 12 éves kortól ajánljuk.
Az előadáshoz színházpedagógiai foglalkozás igényelhető!

 

Üdv a fedélzeten! Vitorlát bonts! Indul a Kincses Sziget expedíció!
Dennis Martin musicale a híres skót író Robert Louis Stevenson életén keresztül kormányoz végig minket, ahogy bohém betegeskedő fiatalból kora legnagyobb kalandregény-írójává válik.
Stevenson gyerekkorától kezdve betegeskedett, szülei nem támogatták írói ambícióiban, és mikor már kezdené elvesztené hitét az írásban és az életben is, leendő felesége gyermekének szórakoztatására egy kalóztörténetbe kezd és minden megváltozik. Az író életének szereplői válnak világhíres regényének, a Kincses Sziget történetének halhatatlan karaktereivé. A fantázia világa, a sugárzó, kíváncsi gyermeki tekintet új örömöt ad neki az életben, és nem adja fel. Már csak az a kérdés: vajon kié lesz a kincs?
Az élet és a regény összekapcsolódása, gazdag cselekményessége, az előadás grandiózus vizualitása és fülbemászó dalai teszik A Kincses Szigetet élvezhetővé minden korosztály számára.

Az előadás a Stückwerk Verlag GbR engedélyével, az Arany Kotta Szerzői Ügynökség Kft közvetítésével valósul meg.

Szereplők

Gyermek Louis Stevenson|Jim Hawkins|
Llyod Osbourne
  BŐSZ MIRKÓ

Louis Stevenson|Dr. Livesey|Ben Gunn  

PÁSZTOR ÁDÁM

Apa|Smollett   FILLÁR ISTVÁN Jászai Mari-díja
Fanny Osbourne|Mrs. Hawkins   JANCSÓ DÓRA
Silver|Sam Osbourne   PAVLETITS BÉLA
Squire Trelawney/Polgármester   SZURCSÍK ÁDÁM
Bones/Hands   GÉMES ANTOS
Pew/Flint/Steward   KERESZTÉNY TAMÁS
Anya   TÓTH ÉVA
Közreműködik:  

BODNÁR VIVIEN
NEMCSÓK NÓRA
SIRKÓ ESZTER
SZŰCS KRISZTINA
URBAN RICHÁRD e.h.

valamint a Pesti Magyar Színiakadémia növendékei

BALÁZS ZSÓFIA, BORKÖLES BENCE, CSERDI ZSOLT, GÁSPÁR BIANKA, HRUBÁK AXEL, JUHÁSZ PÉTER, MACH CSEPERKE, MOLNÁR JANKA, OLÁH BÉLA, PÉTER POLLA, PORUBSZKY ÁGNES, SEBESTYÉN BERNÁT, SIPOS ÁRON, SOÓS ANETT, TAKÁCS OLIVÉR, TÓTH GÉZA GERGŐ, TÓTH KRISTÓF ZSOLT, TÓTH NORBERT, VENCZLI ZÓRA, WINKLER TAMÁS

     
Dramaturg   HORVÁTH JÁNOS ANTAL
Díszlet-jelmez   KOVÁCS YVETTE ALIDA
Világítástervező   MADARÁSZ “MADÁR” JÁNOS
Zenei vezető   FURÁK PÉTER mv.
Korrepetitor   MAGONY ENIKŐ
Koreográfus   GYENES ILDIKÓ
Ügyelő   SIPOS CSABA, SZÉP ZSOLT
Súgó   BALÁZS ÉVA
Rendezőasszisztens   JUHÁSZ ANDREA
Rendező   HALASI DÁNIEL

              A felvétel készült 2020. november 28-án

           A felvételt a Pesti Magyar Színház megbízásából készítette a

Videó: Rick Zsófi

Házasságon innen, házasságon túl – Stream

 

Házasságon innen, házasságon túl

 

 

Háy János
HÁZASSÁGON INNEN, HÁZASSÁGON TÚL

házasságdráma

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

Hossza: 1 óra 40 perc, szünet nélkül 

Férfiak és nők, férjek és feleségek, barátok és barátnők. A téma örökzöld: a boldogságot keresi mindenki. Aki még innen van, belülre vágyik, aki benne van, másfelé kacsingat. Recept nincs, igen, mindenki másképp csinálja.
Háy János Házasságon innen, házasságon túl című darabja ellenállhatatlan iróniával tart tükröt elénk. Ki a hibás, ha torz a tükörkép?


 

FÉRFI (Feri)   BEDE-FAZEKAS SZABOLCS
FÉRJ (Laci)   SZATMÁRI ATTILA
ÜGYVÉD (Gábor)   BARSI MÁRTON
PSZICHOLÓGUS (Jóska)   FILLÁR ISTVÁN Jászai Mari-díjas
BARÁT (Gyuri)   RANCSÓ DEZSŐ
NŐ (Kriszta)   HÁBERMANN LÍVIA
FELESÉG (Erzsi)   SOLTÉSZ BÖZSE Jászai Mari-díjas
MÁSIK FELESÉG   TÓTH ÉVA
SZERETŐ (Andrea)   LŐRINCZ NIKOL
BARÁTNŐ (Kati)   KOVÁCS ZSUZSANNA
ÖREG NÉNI (Marika néni)   CSERNUS MARIANN Kossuth- és Jászai Mari-díjas,
Érdemes művész
KUTYÁS NŐ   DÁNIEL VALI
LÁNY   CSÁSZÁR ESZTER a.n.
     
Díszlet   PINCZÉS ISTVÁN
Jelmez   TORDAI HAJNAL Jászai Mari-díjas
Dramaturg   GECSÉNYI GYÖRGYI
Ügyelő   SIPOS CSABA
Súgó   TÓTH LOVÁSZ MÓNIKA
Rendezőasszisztens   LÉVAI ÁGNES
     
RENDEZŐ    PINCZÉS ISTVÁN Jászai Mari-díjas

Képek az előadásból – 2019